Chứng nhận RDS phiên bản 3.0 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/ 7/2019

0
52

Tổ chức Textile Exchange vừa mới phát ra thông báo ban hành tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm RDS phiên bản 3.0. Theo đó kể từ gày 1/7/2019 phiên bản mới sẽ có hiệu lực. Điều này biểu thị sự sửa đổi đáng kể nhất kể từ khi ra mắt tiêu chuẩn vào năm 2014, hiện bao gồm hơn 500 triệu con chim.

Những thay đổi chứng nhận RDS:

Tài liệu đã được tổ chức lại để tuân thủ các tiêu chuẩn khác của Textile Exchange. Chẳng hạn như các tiêu chuẩn len có trách nhiệm. Một danh sách chi tiết của tất cả các thay đổi có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Chứng nhận RDS phiên bản 3.0
Chứng nhận RDS phiên bản 3.0
  • Euthanasia hay còn gọi là đạo luật cái chết nhân đạo là bắt buộc. Việc đào tạo và lập kế hoạch nên được thực hiện trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 và các cuộc đánh giá được thực hiện sau ngày 1 tháng 7 năm 2021 sẽ chứng minh các hồ sơ trợ tử trong thực tế.
  • Tình hình trước khi giết mổ phải được ghi lại. Đào tạo và lập kế hoạch nên được thực hiện trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 và đánh giá được thực hiện sau ngày 1 tháng 7 năm 2021 phải được ghi lại trong các điều kiện cụ thể trước khi giết mổ.
  • Cung cấp hướng dẫn mạnh mẽ hơn về đào tạo theo yêu cầu của công nhân nông trại.
    Nước phải được cung cấp đủ sâu để chim đến đầu.
  • Các biện pháp phải được thực hiện để đảm bảo rằng các trang trại cây giống cung cấp trứng cho trang trại ngỗng không được chọn sống.
  • Một trong những thay đổi chính trong RDS là giới thiệu các chương trình phúc lợi và sức khỏe thú y. Tài liệu này cung cấp cho nông dân nhiều hướng dẫn hơn về các nguyên tắc phúc lợi động vật cơ bản, thực hành tốt nhất về phúc lợi động vật và các mẫu lưu giữ hồ sơ.

Thời gian chuyển tiếp Chứng nhận RDS:

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, Tiêu chuẩn RDS phiên bản 3.0 đã có hiệu lực. Việc gia hạn mới của các công ty chứng nhận mà chịu trách nhiệm cho các phiên bản cũ và tất cả các chứng nhận mới có thể được yêu cầu các tổ chức chứng nhận của họ chứng nhận RDS 3.0.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, có thể sẽ không còn cấp chứng nhận phiên bản 2.0. Các vật liệu được chứng nhận RDS 2.0 được phép sử dụng làm đầu vào cho các nhà máy được chứng nhận RDS 3.0i. Vật liệu được chứng nhận RDS 3.0 được phép sử dụng như đầu vào cho các nhà máy được chứng nhận RDS 2.0.

Tác động của ngành từ tiêu chuẩn lông vũ RDS có trách nhiệm:

  • Hơn 500,000 con chim đã được bảo vệ.
  • 60 thương hiệu cam kết với tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm.
  • Hơn 450 công ty đã được chứng nhận tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm.

Theo: https://responsibledown.org

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments