Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0
39

DNNVV tỉnh Bình Dương sẽ được hỗ trợ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2021 mà tỉnh này mới ban hành.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, theo kế hoạch, tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực bằng cách tổ chức ít nhất 1 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 1 lớp quản trị kinh doanh (30 học viên/lớp) cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh; ưu tiên tập trung đào tạo cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ 50% học phí khóa đào tạo trình độ sơ cấp 3 tháng cho người điều hành vận tải của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cho ít nhất 3 doanh nghiệp siêu nhỏ, kinh phí hỗ trợ không quá 3 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng tư vấn cho ít nhất 5 doanh nghiệp nhỏ, kinh phí hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/doanh nghiệp; hỗ trợ 10% giá trị hợp đồng tư vấn cho ít nhất 10 doanh nghiệp vừa, kinh phí hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp.

Hỗ trợ pháp lý: Tổ chức tập huấn chính sách thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức hội thảo giới thiệu chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Tập huấn 3 lớp theo các chuyên đề nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp về pháp luật sở hữu trí tuệ; thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ; thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tra cứu thông tin và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu; đồng thời, đào tạo các khóa kiến thức cơ bản về pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp; nâng cao về quản trị tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp; hỗ trợ chi phí đăng ký xác lập quyền về sở hữu trí tuệ…

hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến… Cùng với đó, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền hỗ trợ DNNVV; tổ chức các hội nghị, hội thảo hỗ trợ DNNVV.

Trước đó, từ cuối năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho DNNVV giai đoạn 2017 – 2020 nhằm tiếp tục phát triển phong trào năng suất và chất lượng của tỉnh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý tiên tiến…; thúc đẩy hoạt động đầu tư vào khoa học và công nghệ, tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển phong trào năng suất chất lượng của tỉnh một cách bền vững.

Đối tượng của dự án là các hợp tác xã, DNNVV của tỉnh này, cùng với đó là các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có phòng thử nghiệm, phòng đo lường có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Mục tiêu cụ thể của dự án là đạt 52 sản phẩm được chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy; 20 doanh nghiệp xây dựng áp dụng và chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý; 9 doanh nghiệp áp dụng một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với doanh nghiệp (5S, QCC…); 16 doanh nghiệp được trao tặng giải thưởng Chất lượng quốc gia và giải thưởng châu Á – Thái Bình Dương

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments