ISO 9001 2015 Hệ thống quản lý nâng cao năng suất chất lượng cho DN

0
41

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này sẽ trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng.

Theo Sheronda Jeffries – CEO của Cisco Systems, tiêu chuẩn này là sự nâng cấp thực sự để tạo ra hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ hơn. Simon Feary CEO của Viện chất lượng của UK cũng nhận xét, ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn làm thay đổi cuộc chơi. Hệ thống thể hiện việc bố trí và tích hợp lớn hơn hệ thống quản lý QMS với định hướng chiến lược, kinh doanh của tổ chức và tạo điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn khác như ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 hay OHSAS 18001, SA 8000, BSCI, TS 16949, ISO 17025.

ISO 9001:2015 sử dụng cách tiếp cận quá trình, trong đó kết hợp chu trình Plan- Do-Check-Act (PDCA) và tư duy dựa trên rủi ro. Cách tiếp cận quá trình cho phép tổ chức lập kế hoạch các quá trình và tương tác của chúng. Chu trình PDCA cho phép tổ chức đảm bảo rằng các quá trình của tổ chức có đủ nguồn lực, được quản lý đầy đủ và có đủ các cơ hội để cải tiến được xác định, thực hiện.

Tư duy dựa trên rủi ro cho phép tổ chức, xác định các yếu tố có thể làm cho các quá trình của tổ chức và hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đi chệch khỏi các kết quả dự kiến và để đưa ra các biện pháp kiểm soát phòng ngừa. Nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và tận dụng tối đa các cơ hội khi chúng xuất hiện.

Nguồn: Năng suất chất lượng 2020 – VTV2

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments