Làm thế nào để các Công ty vượt qua đánh giá RWS?

0
32

Tiêu chuẩn Len có trách nhiệm RWS là tiêu chuẩn độc lập và tự nguyện. Điều này có nghĩa là các công ty có thể chọn để có được chứng nhận này. Trong trang trại, chứng nhận RWS đảm bảo rằng cừu được đối xử một cách nhân đạo với 5 quyền cơ bản. Ngoài ra còn đảm bảo thực hành tốt nhất trong việc quản lý đất đai. Thông qua quá trình sản xuất thì loại chứng nhận này giúp đảm bảo rằng sản phẩm len từ các trang trại được chứng nhận được xác định và theo dõi một cách chính xác.

Chứng nhận RWS
Chứng nhận RWS

Làm thế nào công ty tôi có thể nhận được chứng chỉ RWS?

Theo RWS thì có yêu cầu tất cả các trang trại cần phải được chứng nhận. Đầu tiên chính là những người nuôi trồng cừu lấy len và sau đó là người bán giao dịch cuối cùng.

Thông thường, điều cuối cùng cần được chứng nhận là nhà sản xuất quần áo hoặc thương hiệu. Các nhà bán lẻ (kinh doanh cho người tiêu dùng) không cần phải được chứng nhận. Trang trại được chứng nhận là một RWS cho mô-đun quản lý đất đai và phúc lợi động vật. Các giai đoạn tiếp theo của chuỗi cung ứng được chứng nhận là yêu cầu tiêu chuẩn nội dung. Tổ chức chứng nhận có thể có được giấy phép cho các trang trại và / hoặc khu vực chế biến RWS.

Nông trại

Trang trại có thể được chứng nhận cá nhân hoặc là một phần của nhóm trang trại.

Quy trình chứng nhận RWS (trang trại cá nhân)

Bước đầu tiên của chứng nhận RWS: liên hệ với tổ chức chứng nhận được cấp phép (Tổ chức chứng nhận) để yêu cầu dịch vụ.

Chứng nhận RWS phần 2: Vui lòng điền vào mẫu đơn xin việc và thông tin trang trại của Tổ chức chứng nhận (câu hỏi về trang trại của RWS).

Chứng nhận RWS Phần 3: Sau khi nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn, Tổ chức chứng nhận sẽ xác định xem trang trại của bạn có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không và chuẩn bị báo giá bao gồm cả cấu trúc phí.

Bước thứ tư của chứng nhận RWS: Sau khi báo giá được chấp nhận, bạn sẽ được yêu cầu ký hợp đồng với Tổ chức chứng nhận. Hợp đồng này có hiệu lực trong 3 năm và cần được gia hạn sau khi hết hạn.

Bước thứ năm của chứng nhận RWS: Trước khi kiểm toán, hãy đảm bảo bạn rõ ràng về tất cả các yêu cầu, vì vậy tất cả các tài liệu cần thiết được chuẩn bị theo các tiêu chuẩn. Chuẩn bị tốt có thể giảm chi phí chứng nhận và tiết kiệm thời gian kiểm toán. Tài liệu hỗ trợ RWS có thể được sử dụng để hỗ trợ chuẩn bị này.

Bước thứ sáu của chứng nhận RWS: Tổ chức chứng nhận sẽ cử một kiểm toán viên đến trang trại của bạn để quan sát hoạt động của trang trại, phỏng vấn bạn và công nhân, và kiểm tra các hồ sơ liên quan đến các yêu cầu tiêu chuẩn. Cuộc kiểm toán đầu tiên sẽ là cuộc kiểm toán công khai theo lịch trình.

Bước thứ bảy chứng nhận RWS: kết quả kiểm toán sẽ được gửi đến văn phòng Tổ chức chứng nhận; một người khác sẽ xem xét chúng và đưa ra quyết định chứng nhận cuối cùng. Nếu không phù hợp được tìm thấy, bạn sẽ có một khoảng thời gian để sửa chúng, và bằng chứng sửa chữa sẽ được gửi, hoặc bạn sẽ trả cho Tổ chức chứng nhận để kiểm tra bổ sung.

Khi bạn được chứng nhận bởi RWS, bạn sẽ nhận được chứng chỉ phạm vi xác minh rằng bạn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn. Giấy chứng nhận này có giá trị trong ba năm và được kiểm toán mỗi năm một lần. Việc kiểm toán có thể được sắp xếp trong một khoảng thời gian có rủi ro cao hơn (tức là đánh dấu và cắt), được xác định bởi tổ chức chứng nhận.

Tổ chức chứng nhận có thể tiến hành kiểm tra không báo trước để xác minh các tiêu chuẩn bạn đang thực hiện. Bạn sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa bất kỳ sự không phù hợp.

Sau khi nhận được len được chứng nhận RWS, hãy liên hệ với tổ chức của bạn và yêu cầu chứng nhận giao dịch để cung cấp cho khách hàng của bạn các tài liệu hợp lệ.

Bạn còn muốn biết gì về chứng nhận RWS không?

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments