Những thay đổi trong ISO 9001: 2015 so với phiên bản cũ

0
30

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hiện nay đã trở thành Hệ thống Quản lý Chất lượng được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Vì lợi ích to lớn của ISO 9001:2015 mang lại giúp thay đổi hoạt động kinh doanh rất nhiều nên mọi quy mô tổ chức đều đang áp dụng và cải tiến định kì. Phiên bản mới 2015 này có nhiều thay đổi so với phiên bản cũ trước đó mà khá nhiều Doanh Nghiệp chưa áp dụng và cập nhật.

Những điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015
Những điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015

Bài viết này xin chia sẻ cho quý vị 25 thay đổi của phiên bản ISO 9001:2015 này so với trước đó.

 1. Thay đổi cấu trúc:

Tài liệu hướng dẫn do tổ chức ISO Quốc Tế ban hành có các phụ lục quy phạm trong tài liệu hướng dẫn gọi là “ Phụ Lục SL” Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO được đại diện bởi ISO 9001 sẽ tuân theo định dạng mẫu tiêu chuẩn này. Xin nhớ rằng định dạng tiêu chuẩn hiện tại sẽ giống với các tiêu chuẩn trong tương lai.

 • Chương 1- Phạm vi
 • Chương 2 – Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn
 • Chương 3 – Điều khoản và định nghĩa
 • Chương 4 – Bối cảnh của tổ chức
 • Chương 5 – Lãnh đạo (Lãnh đạo)
 • Chương 6- Lập kế hoạch
 • Chương 7- Hỗ trợ
 • Chương 8 – Hoạt động (Vận hành)
 • Chương 9 – Đánh giá hiệu suất
 • Chương 10- Cải tiến
 1. Thay vì phiên bản 2008 thì bộ tiêu chuẩn mới này gộp sản phẩm với dịch vụ lại với nhau. Thuật ngữ “sản phẩm” trong tiêu chuẩn này cũng có thể đề cập đến “dịch vụ”
 2. Bổ sung mới: 4.1 hiểu tổ chức và nền tảng của nó và 4.2 hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Đây là mệnh đề mới được thêm vào tất cả các tiêu chuẩn tiếp theo và nó cũng là mệnh đề cơ bản của tiêu chuẩn. Bạn hãy làm quen và hiểu ý nghĩa của chúng.
 3. Đưa ra rõ ràng ranh giới của hệ thống quản lý chất lượng để xác định phạm vi (4.3). Hãy chú ý đến ba khía cạnh của phạm vi: lý lịch, các bên liên quan, sản phẩm và dịch vụ. Phạm vi là thông tin tài liệu.
 4. ISO 9001:2015 không yêu cầu sổ tay chất lượng.
 5. Phiên bản cũ iso 9001:2008 các điều khoản loại trừ thì các tổ chức, doanh nghiệp có thể loại trừ các yêu cầu ở Điều 7 thì sang đén phiên bản mới này ISO 9001:2015 Doanh Nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì mà tổ chức chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu khách hàng
 6. Phiên bản cũ có 8 nguyên tắc quản lý thì sang phiên bản ISO 9001:2015 này đã chỉ còn có 7.

Đặc biệt phiên bản ISO 9001:2015 không sử dụng nguyên tắc tiếp cận theo hệ thống cùng với đó là thay nguyên tắc Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp thành quản lý các mối quan hệ. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp hiện nay không chỉ phải quan tâm tới nhà cung cấp mà còn phải biết được những bên quan tâm tới hệ thống của mình, họ mong muốn gì để có những đối sách hợp lý

8 Trong điều khoản 4 là bối cảnh của tổ chức thì cần Doanh Nghiệp xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài cũng như các nhu cầu của tổ chức. Những điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và rủi ro có ảnh hưởng đến mình. Ngoài ra muốn xác định được bối cảnh này thì cần thiết các Doanh Nghiệp cần phải có lựa chọn công cụ hoạch định chiến lược thật sự phù hợp.

 1. Đối với điều khoản 5 (“Vai trò lãnh đạo”): ISO 9001:2015 nhấn mạnh hơn vai trò của lãnh đạo so với ISO 9001:2008 thông qua việc bỏ vị trí Đại diện lãnh đạo, yêu cầu lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (5.1.1.a). Lãnh đạo phải tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ các cá nhân đóng góp vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (5.1.1.h), thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận quá trình và tư duy dựa trên rủi ro (5.1.1.d)
 2. Đối với điều khoản 6 (“Hoạch định và quản lí rủi ro”)

Tại điều 6.3 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã nêu ra những yêu cầu khi mà doanh nghiệp, tổ chức khi có nhu cầu thay đổi hệ thống của mình. Tổ chức phải xem xét

+ mục đích của sự thay đổi và các hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi;
+ tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng;
+ Sự sẵn có các nguồn lực;
+ Việc phân bổ hoặc tái phân bổ trách nhiệm và quyền hạn.

Như vậy ở phiên bản này đã yêu cầu doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc thay đổi hệ thống quản lý của mình. Chính sự thay đổi của ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 cũng cho thấy sự thận trọng và lỗ lực của tổ chức ISO trong việc không làm phá vỡ cấu trúc hệ thống hiện tại của các doanh nghiệp, tổ chức

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments